Molntjänster som effektiviserar

Att ha bra IT-lösningar på kontoret som är välfungerande är viktigt för hela verksamhetens funktion. Vi levererar molntjänster av många slag som underlättar och effektiviserar arbetet på kontoret. Alltid med hög säkerhet utan att göra avkall på funktion.

Den digitala arbetsplatsen i molnet

Med den digitala arbetsplatsen underlättas arbetet på kontoret genom att alla får tillgång till gemensamma arbetsytor, lagring av viktiga dokument samt direkt kan kommunicera med varandra, ha digitala möten och mycket annat.

Microsoft 365 - En samarbetsplattform

Microsoft 365 är ett generellt begrepp för en stor mängd olika applikationer, tjänster och funktioner. Vare sig om dessa används enskilt eller kombinerat så skapar det en plattform där ditt företag kan effektivisera sitt arbete, kommunicera och samarbeta på ett enkelt sätt.

Office 365 - I alla enheter när du vill

Den vanligaste typen av 365-mjukvara är det som benämns som Office 365. Det är en plattform för bland annat e-post, ordbehandling och fillagring. Tekniken och datan ligger i molnet, vilket innebär att man kan arbeta med alla funktioner oavsett var man befinner sig och vilken enhet som man jobbar med.

Office 365 är tillgängligt exempelvis på datorn på jobbet, på surfplattan hemma eller på mobiltelefonen när du sitter på tåget 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan under hela året.

Molnplattformer för IT-system

Att ha en server i en skrubb var förr i tiden en självklarhet. Idag är detta inte lika självklart, och inte heller ett måste. Idag finns möjlighet att placera hela eller delar av sin IT-miljö i molnet. 

Idag använder många teknikföretag molnet, vilket har gjort att prisvärda, kraftfulla och funktionsrika möjligheter har skapats hos många leverantörer.

Vare sig det är Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform eller någon av de Sverigebaserade leverantörerna är funktionaliteten och användarvänligheten stor. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er.

Hör av dig för att veta mer

Kontakta oss gärna med dina frågor kring molntjänster eller våra kompletta IT- lösningar till kontoret. Läs även mer om tjänsterna inom infrastruktur eller drift och underhåll.