Infrastruktur och nätverk

Den kompletta IT-lösningen till kontoret byggs upp av både trådbunden och trådlös infrastruktur som skapar ett välfungerande IT-system. Etik IT sköter leverans, installation och drift.

Trådbunden infrastruktur

Etik IT designar och bygger trådbunden nätverksstruktur från grunden, kompletterar befintlig struktur eller förändrar en tidigare miljö. Från ett uttag i väggen till avancerad segmentering av virtuella lan skapas säkra zoner mellan exempelvis ett gästnätverk och det interna nätverket.

Vi arbetar med underleverantörer som ligger i framkant vare sig det gäller nedgrävning av kabel i mark eller fast installation i en byggnad. Du vänder dig till oss och vi tar hand om resten.

Trådlösa nätverkslösningar

Oavsett var du är eller vilken enhet du använder ska det finnas möjlighet till problemfri uppkoppling. Vi designar, mäter och bygger trådlösa nätverk för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Vi arbetar även med mobilnätsanslutningar samt kopplar samman delar av en byggnad eller olika byggnader via radiolänkar.

Läs gärna mer om säker drift och underhåll