Hållbarhetsfokus hos Etik IT

Hos Etik IT finns ett fokus på hållbarhet och miljöhantering som gynnar både dig som kund och vår gemensamma natur och miljö.

Återvinning av gammal teknik

I samband med att vi levererar ny teknik till en kund tar vi om möjligt med oss kundens gamla produkter tillbaka till kontoret för återvinning. Det kan exempelvis vara en gammal dator eller en skrivare som annars skulle bli stående kvar på kundens kontor.

Det kan också vara så att du har gamla toner till en skrivare. Vi tar då med oss dessa och ser till att de skickas till avfallshanteringen.

Bra arbetsmiljö och goda relationer

Läs även gärna mer om hur vi arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö inom företaget och goda relationer med våra kunder. Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete